Simplevision

English    Polski

Dysponujemy szeroką wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie analizy, projektowania i wdrażania rozwiązań klasy Business Intelligence. Oferujemy Państwu doradztwo i consulting w doborze rozwiązania spełniającego Państwa potrzeby.

Mając na uwadze, że zastosowane rozwiązanie klasy Business Intelligence powinno być dopasowane do potrzeb i oczekiwań organizacji oferowane usługi można podzielić na:

- analizy wymagań biznesowych, daleko idące wsparcie w ich przygotowaniu,

- opracowanie architektury docelowego rozwiązania,

- dobór odpowiednich narzędzi i technologii do stworzenia centralnego repozytorium danych - hurtowni danych (ang. data warehouse),

- dobór odpowiednich narzędzi w warstwie raportowo analitycznej,

- doradztwo w zakresie wykorzystania potencjału Business intelligence w procesach operacyjnych,

- zarządzanie realizacją całości przedsięwzięcia.


Coraz częściej rozwiązania Business Intelligence wykorzystywane są w procesach operacyjnych, znacznie podnosząc ich efektywność. Przykłady to systemy oceny klienta (bazujące na dedykowanych scoringach) czy też systemy upsellingowe.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem BI w organizacji lub oczekujecie wsparcia w realizacji takiego wdrożenia – zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, od etapu pozyskiwania i analizy wymagań do wdrożenia produktów projektu w systemie produkcyjnym. Poza typową wiedzą z zakresu zarządzania projektami informatycznymi jesteśmy w stanie wybrać odpowiednią technologię dostosowaną do Państwa potrzeb.


Oferowana usługa to kompleksowe zarządzanie projektem informatycznym, czyli:

- wsparcie w określeniu celu projektu, opracowaniu docelowych procesów biznesowych i uruchomieniu projektu informatycznego,

- opracowanie kryteriów wyboru dostawcy rozwiązania, ocena ofert,

- negocjowanie warunków umowy z dostawcami,

- stworzenie planu projektu, zaplanowanie zasobów,

- wsparcie tworzenia specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,

- wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniej technologii do realizacji przedsięwzięcia,

- zarządzanie prowadzonym projektem (nadzorowanie i raportowanie przebiegu prac, organizacja spotkań komitetu sterującego, rozwiązywanie bieżących problemów itp.),

- wsparcie w kontroli jakości produktów projektu,

- wsparcie procesu wdrożenia i przegląd powdrożeniowy.


Proponujemy realizację projektów informatycznych zgodnie z metodyką PRINCE2.

Proponujemy Państwu usługi w zakresie doradztwa zarówno krótko jak i długoterminowego rozwoju Business Intelligence w organizacji. Mając na uwadze strategię i wizję rozwoju przedsiębiorstwa, potrzeby użytkowników jak również użytkowane systemy doradzimy Państwu w jakim kierunku zaplanować rozwój zarówno po stronie biznesowej jak i technicznej - systemów Business Intelligence i jak go zrealizować.

Współpraca z nami to możliwość zwiększenia efektywności kosztowej i wykorzystania nowoczesnych, a jednocześnie tanich narzędzi doskonale uzupełniających architekturę systemów Business Intelligence.


Oferowane usługi to:

- audyt obecnego wykorzystania systemów klasy Business Intelligence, bądź doradztwo w zakresie zakupu systemów niezbędnych dla organizacji,

- określenie strategii rozwoju całości środowiska BI, mając na uwadze strategię przedsiębiorstwa i plany rozwoju,

- doradztwo w zakresie najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanych systemów, narzędzi, oprogramowania,

- doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Intelligence - mając na uwadze cele do osiągnięcia przez organizację,

- wdrażanie wypracowanych rozwiązań.